Share

Farmazon, Kramek i “heroiczne” wejście prezes Gersdorf do budynku sądu

Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym w stan spoczynku przechodzą sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia i nie złożyli oświadczenia o woli dalszego sprawowania urzędu. Oświadczenia nie złożyła m.in. I prezes SN Małgorzata Gersdorf, która jednak nie ma zamiaru ustąpić ze stanowiska. Zapowiedziała, że stawi się dziś w pracy i tak zrobiła.

Leave a Comment