Share

Kongres 590/Andrzej Kensbok, Dyrektor Naczelny ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska Miedź

Kongresu 590/Krzysztof Budka z Forum Polskiej Gospodarki rozmawia z Andrzej Kensbokiem, Dyrektorem Naczelnym ds. Projektów Strategicznych, KGHM Polska Miedź.

Leave a Comment