Share

Polonii nareszcie zaczyna się udawać osiągać cele oraz 10 piosenek o polskiej wolności.

Jacek Liziniewicz w rozmowie z Pawłem Piekarczykiem.

Leave a Comment