Share

Demonstracja pod Sejmem – następna o 17.30

Kilkadziesiąt osób z Klubu Gazety Polskiej, Stowarzyszenia Solidarni 2010 i Ruchu Kontroli Wyborów manifestowało pod Sejmem przeciwko zawłaszczaniu Trybunału Konstytucyjnego przez układ związany z byłym rządem. Domagano się dymisji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Skandowano: „Precz z układem w Trybunale”, „Skorumpowani sędziowie do dymisji”. Manifestujący zbierają się ponownie dziś wieczorem od godz. 17.30 również pod Sejmem. Następny protest jutro o godzinie 8.30 pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w al. Szucha w Warszawie.

Leave a Comment