Share

Zobacz całe uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r.

http://youtube.com/tvpinfo
http://facebook.com/tvp.info
http://twitter.com/tvp_info
http://www.tvp.info

Sejm ma obowiązek dbać o ciągłość kadencji sędziów TK. Trybunał uznał, że wybór sędziów, których kadencje kończą się już w czasie kolejnej kadencji Sejmu – wybór dokonany niejako z góry, przed czasem – nie może być uznany za konstytucyjny – podkreślił w wygłoszonym w czwartek ustnym uzasadnieniu wyroku TK sędzia Leon Kieres. TK uznał więc, że wyboru dwóch „grudniowych” sędziów TK dokonał organ do tego nieuprawniony. – Rozumując ad absurdum, można powiedzieć, że gdyby taka praktyka była dopuszczalna, to w ten sposób Sejm mógłby wybrać już teraz kolejnych sędziów – dodał sędzia Kieres.

Leave a Comment